شنبه , ۲ تیر ۱۴۰۳

موسیقی کانتری

موسیقی کانتری چیست و چه ارتباطی با موسیقی فولکلور دارد؟ + بررسی موسیقی کانتری (Country music) و نحوه شکل گیری آن

موسیقی کانتری

برخی شنوندگان سفید پوست که به موسیقی تین پن اَلی که توسط گروه های سویینگ اجرا می شد. گوش نمی کردند. این افراد عموما از طبقه ی کارگر بودند که در مناطق روستایی و غالبا در جنوب آمریکا زندگی می کردند که در مسیر جریان اصلی زندگی آمریکایی پس از جنگ داخلی قرار نگرفته بودند. این گروه اجتماعی موسیقی ای …

مطالعه بیشتر »